Trang chủ chevron right Mentors
Khóa học

Phát triển những kỹ năng thiết thực thông qua những khóa học trực tuyến được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực. Giúp học viên trang bị thêm kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm với mục tiêu góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

chevron right
card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

card

Khai vấn định hướng (định hướng ngoại ngữ)

20

1h

120.000 đ

1-10/ 195 Khóa học

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 19

10

Khám phá những điều thú vị cùng YOUTH+

Gặp gỡ 1-1 với người bạn thú vị và sẵn lòng sẻ chia mọi điều.