/
BootCamp
Chương trình đào tạo phát triển kỹ năng thông qua trải nghiệm thực tế giành cho các bạn trẻ. 
Giúp các bạn trẻ lĩnh hội và phát triển những kỹ năng cần thiết.
/
Giới thiệu
Tìm kiếm
Tham vấn định hướng
Bootcamp
Blog
Liên hệ
Youth+ Academy gồm 02 hoạt động chính:
Tổng quan dự án
Youth+ Academy là dự án thuộc hệ sinh thái Youth+ Vietnam, bao gồm các chuỗi tham vấn định hướng, đào tạo kỹ năng, trải nghiệm thực tế dành cho giới trẻ n hằm giúp các bạn trẻ thấu hiểu và phát triển bản thân, trải nghiệm thực tế và định hướng nghề nghiệp phù hợp.
Chương trình tham vấn định hướng bản thân, định hướng nghề nghiệp dành cho các bạn trẻ, giúp các bạn trẻ thấu hiểu bản thân để lựa chọn hướng đi lựa chọn nghề nghiệp, lập kế hoạch cho bản thân.
/
Tham vấn định hướng
Trần Thế Vinh
Ban chuyên môn
Hà Tiến Đạt
Nguyễn Ngọc Như Phương
Lê Thị Linh
Địa chỉ: P.405, N02 Ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Phone: (+84) 972 406 862 
Email: info.youth.com.vn@gmail.com
Know Inside, Shinning Life
Youth+ Academy
/